Määräaikainen asiantuntija vuokrattavana

Henkilövuokrauksen käyttö on kasvanut huimasti koko kuluneen vuoden Suomessa. Vuokratyövoiman, rekrytointipalveluiden ja ulkoistuspalveluiden vilkastuminen kertoo paitsi  paranevista suhdanteista myös asenteiden muutoksesta. Yritykset eivät välttämättä halua itse palkata työntekijää epävarmassa tilanteessa, kun tarvitsevat joustavaa ratkaisua määräaikaisesti.

Määräaikainen ja onnistunut henkilövuokraus voi auttaa sekä töiden ruuhkahuipun tasaamisessa että toiminnan uudelleen organisoinnissa. Silloin hyötyvät parhaimmillaan kaikki osapuolet asiakkaista työntekijöihin pitkälle tulevaisuuteen. Usein työpaikalla sinnitellään omin voimin äärirajoille. Vaihtoehtoja toimia toisin ei ehditä kehittää tai nähdä uusia mahdollisuuksia, jos tehdään pitkäkestoisesti ylitöitä ja kiire stressaa.

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellisen vilkas myös Personarialle, joka on erikoistunut talouden ja hallinnon asiantuntijoihin. Sekä suoria rekrytointeja että henkilövuokrausta on tehty runsaasti.

Pätevä kirjanpitäjä heti

Tyypillisimmillään määräaikaisen työvoiman tarve syntyy, kun yritysjärjestelyjen kautta toimintoja organisoidaan uudelleen ja siirtymäajaksi tarvitaan asiantuntijoita pyörittämään talouden rutiineja. Joskus tilinpäätökseen tarvitaan ammattitaitoinen kirjanpitäjä heti. Siinä tilanteessa parasta on vuokrata osaava henkilö ja tarkastella työvoimatilannetta myöhemmin.

Personaria ryhtyy toimeen välittömästi, koska asiakkaan lisätyövoiman tarve on kiireellinen. Yrityksen kanssa kartoitetaan tehtävän edellyttämä osaaminen ja perehdytään liiketoimintaan. Personarian laajasta hakijakannasta on aina löytynyt sopiva ehdokas onpa tarvittu talouspäällikköä, yleisjohtajaa tai kirjanpitopäällikköä.

Määräaikaisen työvoiman tarvetta on usein vaikea määritellä tarkoin. Sopimukseen arvioidaankin päättymisajankohta ja sopimusta voidaan aina jatkaa. Vuokratun työntekijän voi myös sovittaessa rekrytoida työntekijäksi omaan yritykseen.

Mahdollisuus hyötyä ammattitaidostaan

Suomalaisen identiteetin kulmakivi on kautta aikain ollut työ ja minäkuvaa on rakennettu työn kautta. Varmaa työtä ei työmarkkinoilta tunnu enää löytyvän. Määräaikainen tehtävä antaa mahdollisuuden pitää ammattitaitoa yllä ja tehdä osaamistaan vastaavaa työtä.

Henkilöstöpalvelualan Liiton teettämän tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia vastaajista oli valmiita suosittelemaan vuokratyötä muillekin. Vuokratyöntekijät kommentoivat samassa tutkimuksessa näin: kaikenlainen työ voi olla mielekästä, jos työn ja vastuun suhde on kohdallaan. Monille määräaikaiset työsuhteet ovat valittu elämäntyyli ja projektinomainen työskentely tuntuu omimmalta vaihtoehdolta.

Osaajia taloushallintoon

Taloushallinnon tehtävät edellyttävät kaupallista koulutusta ja määräaikaisen tehtävän vastaanottaminen haastavassa tilanteessa hyvää työkokemusta. Personarian kautta on löytynyt osaajia muun muassa talous- ja yleisjohtoon, talouspäällikkö kansainvälisen yhtiön Suomen tytäryhtiöön, kirjanpitäjä tilitoimistoon, talousassistentti suomalaiseen asiantuntijayritykseen, kirjanpitopäällikkö Pohjoismaissa toimivaan tuotantoyhtiöön ja rahoitusasiantuntija kiinteistöalan yhtiöön.

Personarian vuokraamille henkilöille työsuhde on sopinut elämäntilanteeseen ja tuonut sekä uutta potkua työnhakuun että antanut uutta osaamista. Vuokrasuhteen päätyttyä Personarian asiakasyrityksessä, vakituisen työsuhteen ovat saaneet muun muassa talousjohtaja, kirjanpitopäällikkö ja talouspäällikkö. Kun oikeat henkilöt kohtaavat oikeaan aikaan oikeassa paikassa toisensa, työ tekijäänsä kiittää.