VUOKRAJOHTAJAT

Miten vuokrajohtajuuden hyötyjä voidaan tuoda paremmin esille? Miten edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista?

Vuokrajohtajuus on kustannustehokas ja toimiva malli, kun tarvitaan erityistä syvällistä ammattiosaamista esimerkiksi talousohjauksesta tai tietojärjestelmistä johtamiskokemuksen lisäksi. Vuokrajohtaja on hyvä vaihtoehto saada tilapäistä vahvaa ammatillista osaamista yritykseen. Projektiin päästään kiinni heti ja sitä viedään eteenpäin vauhdilla. Toimeksianto päättyy, kun työ on tehty ja yritykselle muodostuu kuluja vain projektin aikana. Hyviä vuokrajohtajia on paljon tarjolla.

Oman yrityksensä puitteissa toimivia vuokrajohtajia on eri ammattialoilla, mutta vuokrajohtajia välittäviä yrityksiä ei ole kuin kourallinen. Tyypillisesti vuokrajohtajien välitys on osa liiketoimintaa kuten Personariassa. Sellainen edellyttää sekä syvällistä liiketoiminnan osaamista että ihmistuntemusta oikean ammattitaidon ja henkilön löytämiseksi yrityksen muutostilanteeseen.

Vuokrajohtajan rooli ja toimintamalli ovat vuosien myötä muuttuneet muun muassa verotuskäytäntöjen vuoksi. Verottajan tulkinnat ja toimeksiannoista maksettujen palkkioiden kohtelu palkkana ovat aiheuttaneet vuokrajohtajille lisätyötä ja harmaita hiuksia. Verohallinnon 4.4.2016 antama ohjeistus ei ole kuitenkaan yhtenäistänyt verokohtelua.

Ylimmän johdon tehtävissä on toiminut vuokrajohtajia aina 80-luvulta alkaen. Mec-Rastorin Board Consultant ja ProMan Interim ovat jo silloin vuokranneet etenkin toimitusjohtajia pk-yrityksiin. Vuokrajohtajien rinnalle on tullut hallitusammattilaisia eikä toimitusjohtajia voi enää vuokrata.

Suomessa vuokrajohtajien käyttö ei ole yhtä yleistä kuin muissa Pohjoismaissa. Jokaisella vuosikymmenellä on odotettu vuokrajohtajien käytön lisääntymistä Suomessakin – turhaan. Yritykset eivät vain tunnu suosivan vuokrajohtajia liiketoiminnan kehitysprojekteissa. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Liittyykö asia suomalaiseen kulttuuriin – pärjätään itsekin omin avuin? Onko suomalaisten yritysten intoa vuokrata johtaja muutostilanteeseen rajoittanut omistajien ja/tai hallituksen jäsenten pelko leimautua itse kykenemättömiksi vai liitetäänkö vuokrajohtajat lamavuosiin ja saneerauksiin? Kysymyksiin ei löydy yksinkertaisia vastauksia. Solventorin Martti Kouhi on blogissaan kattavasti kuvannut vuokrajohtajuutta ja ihmettelee myös miksi vuokrajohtajien osaamista ei hyödynnetä yrityksissä. http://www.solventor.fi/vuokrajohtajuus/