Tiedätkö mitä on GDPR?

Tiedätkö mitä on GDPR? No sehän on tietysti General Data Protection Regulations eli EU:n tietosuoja-asetus, joka tulee voimaan myös Suomessa 25.5.2018. Merkittävimmät muutokset koskevat ’rekisterinpitäjän’ tai ’käsittelijän’ lain noudattamisen osoitusvelvollisuutta ja ’rekisteröidyn’ oikeuksia. Lain tarkoituksena on parantaa ja turvata henkilötietojen käsittelyä. Työnhakijan on jatkossa annettava suostumus tietojensa käsittelyyn. Personarian tietojärjestelmä pyytää suostumuksen työnhakijan kirjauduttua järjestelmään[…]