TALOUSHALLINTOLIITON KESÄPÄIVÄT 2018

Taloushallintoliiton perinteiset Kesäpäivät 2018 tällä kertaa Helsingissä Clarion hotellissa. Samalla juhlitaan 50 -vuotiasta Taloushallintoliittoa. Mielenkiintoista kuulla taloushallintopalveluiden tulevaisuuden näkymistä ja tavata alan ammattilaisia ja päättäjiä! Tervetuloa Personarian osastolle nro 11.

Tiedätkö mitä on GDPR?

Tiedätkö mitä on GDPR? No sehän on tietysti General Data Protection Regulations eli EU:n tietosuoja-asetus, joka tulee voimaan myös Suomessa 25.5.2018. Merkittävimmät muutokset koskevat ’rekisterinpitäjän’ tai ’käsittelijän’ lain noudattamisen osoitusvelvollisuutta ja ’rekisteröidyn’ oikeuksia. Lain tarkoituksena on parantaa ja turvata henkilötietojen käsittelyä. Työnhakijan on jatkossa annettava suostumus tietojensa käsittelyyn. Personarian tietojärjestelmä pyytää suostumuksen työnhakijan kirjauduttua järjestelmään[…]

Klassikot ja kielletyt kysymykset

  Työhaastattelussa esitettäviin kysymyksiin pitää valmistautua sekä hakijan että haastattelijan. Kysymysten tulisi antaa kuva haastateltavan osaamisesta ja persoonasta haettavaa tehtävää silmällä pitäen. Haastateltavan puolestaan tulisi vasta tehtyyn kysymykseen – ei siis pitää ennalta valmisteltua ’myyntipuhetta’. Millaiset kysymykset ja niihin vastaaminen tuovat todellista lisäarvo rekrytointiprosessiin? Mihin kannattaa valmistautua vastaamaan ja mitä ei pidä kysyä. Näitä käsittelemme[…]

Tekoälyä vai tiliristikoita talousjohtajalle?

Robottien toitotetaan vievän pian kirjanpitäjien tehtävät ja tekevän kaikki rutiinit taloushallintoa koskevissa lehdissä ja artikkeleissa.  En pidä robotti -sanasta enkä pidä eräänlaisesta pelottelusta ja todellisen asian häivyttämisestä raflaavien sanojen taakse. En ymmärrä, mitä robotti juuri taloushallinnon rutiineissa tarkoittaa. Oma taustani on laskentatoimessa ja taloushallinnossa. Olen ollut mukana lukuisissa tietojärjestelmähankkeissa ja niiden käyttöönotoissa. Nörtti en silti[…]

KLT -TUTKINTO JA STIPENDI

  Personaria Oy jakoi jälleen Tili- ja Veropäivillä Finlandiatalolla 500 euron KLT-stipendin. KLT -tutkinto on arvostettu taloushallinnon alan asiantuntijatutkinto. Tutkintoa suorittamaan hyväksytään henkilöt, joilla on usean vuoden käytännön työkokemus taloushallinnon tehtävistä. KLT-tentissä on suoriuduttava niin laskentatoimen, yritysjuridiikan kuin verolakien osa-alueista hyväksyttävästi. Tutkintoon valmistaudutaan usein työn ohessa itseopiskeluna tai valmennuskursseilla. Suomessa on lähes 3000 KLT-asiantuntijaa ja[…]

VUOKRAJOHTAJAT

Miten vuokrajohtajuuden hyötyjä voidaan tuoda paremmin esille? Miten edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista? Vuokrajohtajuus on kustannustehokas ja toimiva malli, kun tarvitaan erityistä syvällistä ammattiosaamista esimerkiksi talousohjauksesta tai tietojärjestelmistä johtamiskokemuksen lisäksi. Vuokrajohtaja on hyvä vaihtoehto saada tilapäistä vahvaa ammatillista osaamista yritykseen. Projektiin päästään kiinni heti ja sitä viedään eteenpäin vauhdilla. Toimeksianto päättyy, kun työ on tehty[…]

Paulan Parveke – Jakso #16 Palaute

Palautetta työnhakijalle! Useimmat haastattelemani työnhakijat pyytävät palautetta sopivuudestaan tehtävään ja kuinka haastattelu sujui. Hakijan ammattiosaamisesta ja kyvystä esitellä sitä sekä ansioluettelon muodosta ja hakemuksesta on helppoa antaa palautetta. Henkilön persoonasta ja ulkoisesta olemuksesta se onkin vaikeampaa lyhyen tapaamisen perusteella. Entä sitten mahdollisen tulevan työnantajan palaute hakijalle? Pitääkö saada myös kehittävää/kielteistä palautetta? Paulan pohdintaa videolla.