MUUTTUVAT TOIMENKUVAT

Miten digitalisaatio tulee muuttamaan talousasiantuntijoiden toimenkuvia ja tehtäviä. Muuttuvatko vain tietojärjestelmät ja vai pitäisikö myös ihmisten ja organisaatioiden muuttua? Lisääntyvästä tehokkuudesta ja rutiinien vähentymisestä voivat nauttia ja iloita sekä työntekijä että yritys. Junioritkin pääsevät uransa alussa mukaan kartuttamaan ammattitaitoaan toimenkuvien laajentuessa.  Peruskoulutus ja ammatillinen kiinnostus kehittyä ovat edelleen tärkeintä työssä pärjäämisessä. Oppilaitoksilla on tärkeä rooli kouluttajana[…]

Tiedätkö mitä on GDPR?

Tiedätkö mitä on GDPR? No sehän on tietysti General Data Protection Regulations eli EU:n tietosuoja-asetus, joka tulee voimaan myös Suomessa 25.5.2018. Merkittävimmät muutokset koskevat ’rekisterinpitäjän’ tai ’käsittelijän’ lain noudattamisen osoitusvelvollisuutta ja ’rekisteröidyn’ oikeuksia. Lain tarkoituksena on parantaa ja turvata henkilötietojen käsittelyä. Työnhakijan on jatkossa annettava suostumus tietojensa käsittelyyn. Personarian tietojärjestelmä pyytää suostumuksen työnhakijan kirjauduttua järjestelmään[…]