7.4.2016

KOKEMUSTA JA NÄKEMYSTÄ

Personarian perustaja, ekonomi Paula Peltolin on tehnyt koko työuransa taloushallinnan parissa. Paulan pitkä työhistoria alkoi kesätyön merkeissä reskontranhoitajana ja jatkui ensimmäisessä työpaikassaan kirjanpidon parissa, josta hän eteni talouden johtotehtäviin.

Paulalle on kertynyt kokemusta ja näkemystä erikokoisista yhtiöistä, myös ulkomaalaisten yritysten suomalaisista tytäryhtiöistä. Toimialat ovat vaihdelleet maahantuonnista palveluihin.

Paula hallitsee taloushallinnon eri toimintojen käynnistämisen ja kehittämisen muutostilanteissa. Yritysten liikkeenjohdon haasteita hän on oppinut tarkastelemaan johtoryhmän jäsenenä ja hallituksen sihteerinä.

Aktiivinen työskentely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton ja Henry ry:n työryhmissä tarjoaa Paulalle näköalapaikan ohella mahdollisuuden vaikuttaa alan kehittämiseen.

Personarian toiminnassa ammattimaisuus ja liiketoimintalähtöisyys yhdistyvät Paulan kykyyn kuunnella ihmistä ja kyseenalaistaa asioita. Paula on helposti lähestyttävä ja rehellinen, eikä hän turhia tärkeile.

”Yhteistyö on tärkeää, sillä rekrytointiprosessi on aina yhteinen hanke. Kunnioitan yksilön ohella yrityksen kulttuuria, ja haluan huolehtia näiden molempien arvosta työmarkkinoilla.” 

LinkedIn