7.4.2016

MEISTÄ SANOTTUA

Paulan hoitamat toimeksiannot ovat onnistuneet poikkeuksetta erittäin hyvin. Hän on tuonut asiantuntija- ja esimiesrekrytointeihin syvällisen kokemuksensa taloushallinnon ja henkilöstöjohtamisen alalta.

Paula ymmärtää taloustoiminnon erityispiirteet sekä hakijan että työnantajan kannalta. Hän tekee taustatyön huolella ja tuottaa päätöksentekoa varten selkää ja jäsenneltyä tietoa haastattelujen perusteella valikoituvista ehdokkaista. Paulan aktiivinen tuki on käytettävissä prosessin kaikissa vaiheissa.

”Taloushallinnon osaamiskartoitusmenettely on tietääkseni Suomessa uniikki. Tulokset auttavat merkittävällä tavalla tunnistamaan hakijoiden vahvuuksia.”

Pekka Raatikainen, CFO, Kemppi Group Oy

**

Paula tuntee taloushallinnon koko kirjon ja osaa siten arvioida sekä yrityksen tarvetta että hakijoita. Olemme oppineet tuntemaan toisemme vuosien saatossa riittävän hyvin, joten oikeanlaisen henkilön etsintä tapahtuu kuin luonnostaan. Meille ei haeta ns. kilttejä tilitoimistotätejä vaan rempseitä hyviä tyyppejä.

”Yhdessä käytävä keskustelu auttaa tulkitsemaan MPA-työtyylianalyysin tuloksia. Kuuntelemmekin aina mielellään Paulan omasanaiset kommentit analyyseista.”

Anne Mertaoja, toimitusjohtaja, Talouskonsultointi Mertaoja Oy.

**

Taloushallinnon työntekijöiden ja alan työantajien välille tarvitaan ammattilaista, joka ymmärtää molempien erityistarpeita. Aina työantajat eivät nimittäin tiedä, mitä henkilön tulisi osata tai miten hakijan osaamista voidaan työnhakuprosessin yhteydessä selvittää.

Paulan kanssa on aina ollut helppoa ja mukavaa asioida. Haastattelut ovat olleet monipuolisia ja olen kokenut, että osaamistani on pyritty kartoittamaan erilaisilla kysymyksillä.

Taloushallinnon Osaamiskartoitus oli mielenkiintoinen myös siksi, että sen tulokset yllättivät: olinkin parempi osa-alueissa, jotka olin itse arvioinut heikoimmikseni, ja päinvastoin.

”MPA-työtyylianalyysi vahvisti ajatuksiani alueista, joissa kaipaan kehittymistä. Analyysi tarjosi myös kiinnostavia näkökulmia vuorovaikutustavastani.”

Sanna, kirjanpitäjä

**

Olen tyytyväinen controllerin tehtävää koskeneeseen hakuprosessiin, joka eteni ennalta ilmoitetussa aikataulussa. Haastattelukysymykset olivat ammattimaisia ja sain riittävät tiedot sekä yrityksestä että työtehtävästä. Minut myös pidettiin hyvin informoituna prosessin kaikissa vaiheissa.

Osaamiskartoitus-testi oli asianmukainen ja antaa varmasti suuntaa henkilön substanssiosaamisesta. Testi on hyvä tuki hakijan arvioimiseksi, vaikka se kuvaakin vain kapeaa osaa henkilön koko osaamisesta.

”Haastattelu auttoi jäsentämään omaa osaamista ja toiveita mielekkäästä työpaikasta. Vaikka en tällä kertaa tullutkaan valituksi, sain lopussa suoran ja rehellisen vastauksen valintaperusteista.”

Pasi, controller

**

Paulalla on itsellään monipuolinen kokemus taloushallinnon tehtävistä, joten hän osaa esittää ehdokkaille juuri oikeita kysymyksiä ja puhua ehdokkaiden kanssa samaa ’taloushallinnon’ kieltä. Henkilöiden osaamistason arviointi on tästä syystä laadukasta ja totuudenmukaista.

Paulalla on loistava taito kuunnella ja poimia keskustelusta ydinasiat, joiden perusteella hän esittää täysin uusia näkökulmia. Tästä on todellista hyötyä, sillä samalla tulee punnittua omia ajatuksia rekrytoinnista ja siihen liittyvistä tarpeista.

Osaamiskartoitus ja kuvaukset hakijan persoonasta toimivat erinomaisesti valintaprosessin tukena. Niistä sai todella hyödyllistä tietoa ja varmistusta päätöksenteolle.

”MPA- työtyylianalyysin mukaan hakija ei täysin vastannut etsimäämme, mutta otimme tästä huolimatta tietoisen riskin ajatuksella, että tiettyjen piirteiden kanssa voi elää, jos tärkeimmät asiat kuitenkin toimivat. Paula oli todella hyvänä tukena lopullista päätöstä tehtäessä.”

Elena Kaonpää, Group Financial Controller, Kentek Oy

**

Ammatillinen osaaminen ei välttämättä ole kaikkein tärkein valintaperuste, sillä henkilön tulee sopia myös työyhteisön jäseneksi. Avainhenkilömme kohdalla MPA-työtyylianalyysi on pitänyt paikkansa.

”Paulan avulla omia työtunteja säästyy.  Hän on rehellinen ja kertoo, mikäli sopivia henkilöitä ei löydy. Rehellisyys ja avoimuus ovatkin mielestäni tärkeitä, sillä henkilövalinnassa on kyse merkittävästä investoinnista.”

Marjatta Paananen, talousjohtaja, Tilistar Oy

”Paula ymmärsi tarpeemme ja kykeni nopeasti löytämään oikeanlaisia ehdokkaita alamme haastavasta tilanteesta huolimatta, toisin kuin muut isot toimijat. Ellei sopivaa henkilöä ole löytynyt, olemme saaneet selkeät kuvaukset myös niistä hakijoista, jotka eivät täyttäneet jotain tiettyä hakukriteeriä. Kuvausten perusteella olemme tarvittaessa voineet muuttaa painoarvojamme.”

Miia Pajuoja, toimitusjohtaja, Tilistar Oy