VUOKRAJOHTAJAT

Miten vuokrajohtajuuden hyötyjä voidaan tuoda paremmin esille? Miten edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista? Vuokrajohtajuus on kustannustehokas ja toimiva malli, kun tarvitaan erityistä syvällistä ammattiosaamista esimerkiksi talousohjauksesta tai tietojärjestelmistä johtamiskokemuksen lisäksi. Vuokrajohtaja on hyvä vaihtoehto saada tilapäistä vahvaa ammatillista osaamista yritykseen. Projektiin päästään kiinni heti ja sitä viedään eteenpäin vauhdilla. Toimeksianto päättyy, kun työ on tehty[…]