7.4.2016

YRITYKSILLE

Yhteistyökumppanin valinnassa ammattitaito ratkaisee

Rekrytointeihin erikoistuneen ammattilaisen johdolla asiantuntijan hakuvaihe etenee sujuvasti sovitussa aikataulussa. Hoidamme tarvittaessa kaiken rekrytointiin liittyvän työn avaimet käteen -periaatteella, tai vain määrätyn osan   ̶  aivan kuten teille parhaiten sopii!

Luotettavan yhteistyökumppanin valinnassa kannattaa varmistua, että kyseessä on henkilöstöpalvelualan todellinen ammattilainen. Pidämme tärkeänä asiana, että lakien ja sääntöjen noudattamisen lisäksi toimimme aina myös eettisesti oikein.

Nykyisessä taloustilanteessa muutostahti on kova. Seuraamme tarkasti talouselämän tapahtumia ja osaamme suhteuttaa yrityksenne toimialan laajempaan perspektiiviin.

Erityisen tärkeää on pitää huolta viestinnästä, jotta kaikki osapuolet tietävät, missä vaiheessa valinta etenee. Personaria pitää asiakkaan ajan tasalla ja tiedottaa myös hakijoilla valinnan eri vaiheista tai aikataulun mahdollisesta venymisestä.

Olemme luoneet henkilövalinnan eri vaiheille selkeän etenemisrungon ja tavoiteaikataulun, joka etenee näin:

  1. Tehtävän toimenkuva ja tekijän henkilöprofiili määritellään yhdessä teidän kanssanne. Teemme vielä tarkennuksia tehtävän edellyttämään ammattitaitoon sekä työ- ja vuorovaikutustyyliin.
  2. Personaria laatii työpaikkailmoituksen, joka teidän hyväksymisenne jälkeen julkaistaan sovituissa hakukanavissa. Mahdollisia ehdokkaita poimitaan myös tietojärjestelmämme hakijakannasta.
  3. Käsittelemme kaikki hakemukset ja kutsumme hakijat haastatteluun.
  4. Haastattelemme toimenkuvaan sopivat hakijat henkilökohtaisesti. Käymme työhistorian tarkoin läpi. Perusammattiosaaminen varmistetaan puolestaan taloushallinnon Osaamiskartoitus -testillä. Hakijaa pyydetään lisäksi kuvaamaan omaa työ- ja vuorovaikutustyyliään.
  5. Valitsemme sopivimmat ehdokkaat esiteltäväksi. Järjestämme tapaamiset teidän ja ehdokkaiden kanssa toivomanne aikataulun mukaisesti.
  6. Teemme loppuehdokkaalle MPA-työtyylitestin.
  7. Työsopimus solmitaan valitun työntekijän kanssa. Personaria tiedottaa muille hakijoille, että valinta on tehty.

Hakuvaihe kestää yleensä neljästä kuuteen viikkoon riippuen mitä yhdessä asetimme tavoitteeksi ja kuinka paljon tehtävään saapuu hakemuksia.

Henkilövalinta etenee samaan tapaan sekä rekrytoinneissa että vuokratyöntekijöitä valittaessa. Rekrytoinnissa teidän yrityksenne nimetään työnantajaksi, henkilöstövuokrauksessa työnantajana toimii Personaria.

Haluatteko kuulla lisää?  Ota yhteyttä.