7.4.2016

HENKILÖARVIOINTI

Henkilövalinnassa selkeä etenemismalli

Asiakkaan toiveet ja haettavan henkilön toimenkuva vaikuttavat rekrytoinnin eri vaiheisiin, joten lähdemme aina liikkeelle tarpeistanne.  Ensimmäiseksi haluamme tutustua yritykseenne ja sen kulttuuriin. Parhaiten tämä luonnistuu kasvotusten paikan päällä, mutta yhtä lailla voimme keskustella Skypen välityksellä.

Taloushallinnon Osaamiskartoitus-testi veloituksetta osana haastattelua

Laskentatoimen ja taloushallinnon parissa työskenteleviltä edellytetään monipuolisia taitoja ja tietoja, joiden selvittäminen antaa arvokasta tietoa valintaprosessiin.

Personaria testaa veloituksetta kaikki haastateltavat henkilöt ainutlaatuisella Osaamiskartoitus-testillä, joka on kehitetty yhteistyössä Markkinointi-instituutin, tilitoimistojen ja laskentatoimen ammattilaisten kanssa.

Osaamiskartoitus sisältää itsearvioinnin lisäksi 50 monivalintakysymystä, joiden aiheita ovat muun muassa luotonvalvonta, reskontrat, maksuliikenne, kirjanpidon perusteet, arvonlisävero ja konsernitilinpäätös.

Taloushallinnon perusteita mittaava testi on tehty jo sadoille hakijoille. Asiakkailta saadun palautteen perusteella testin avulla pystytään hyvin osoittamaan henkilön osaamisen laajuutta ja syvyyttä.

Haastateltavat tekevät testin netissä ennen haastatteluun saapumista. Annamme palautteen testin tuloksista haastattelun yhteydessä ja kirjaamme ne hakijan tietoihin. Testatut saavat tulokset itselleen lisäksi s-postilla.

Työtyylianalyysi antaa tietoa henkilön vahvuuksista

Henkilön työskentelytyylillä ja vuorovaikutustavoilla on ratkaiseva rooli siinä, miten hän soveltuu uuteen tehtävään ja yrityksen toimintakulttuuriin.

Paula Peltolin on sertifioitu työtyylianalyysin asiantuntija. Käytössämme on kaksi kansainväliset laatustrandardit täyttävää menetelmää: Master Person Analysis (MPA) ja kognitiivinen kykytesti Adjustable Competence Evaluation ((ACE). Paula on lisäksi sertifioitu käyttämään Thomas Personal Profile Analysis (HPA) -analyysia.

Loppuehdokkaalle tehtävä MPA-työtyylianalyysi sisältyy kaikkiin Personarian tarjoamiin palveluihin. Analyysi kuvaa henkilölle luontaista käyttäytymistä työelämän eri tilanteissa, joten sen avulla saadaan lisää tietoa ehdokkaan vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

Valitsemanne loppuehdokas täyttää työtyylianalyysin sähköpostitse lähetettävän linkin välityksellä. Tulokset saadaan välittömästi ja tarvittaessa myös eri kieliversioina. Kyselylomake sisältää 160 väittämää. Testin tuloksia verrataan määriteltyihin työkriteereihin.

Työtyylianalyysi auttaa myöhemmin myös henkilön perehdyttämisessä ja johtamisessa. Toimitamme käyttöönne tarkat raportit kaikista tehdyistä analyyseistä. Myös arviointiin osallistunut henkilö saa kirjallisen raportin tuloksistaan.

MPA-arviointimenetelmää voivat käyttää ainoastaan sertifioidut käyttäjät. MPA perustuu European Federation of Psychologists’ Associations -järjestön testeille määrittelemille kriteereille ja sen normeja päivitetään kolmen vuoden välein.

Työtyylianalyysi tukee henkilöstön kehittämistä. Käyttämämme henkilöarvioinnit soveltuvat rekrytointiprosessin ohella myös henkilöstön kehittämisen tueksi. Työtyylianalyysi kannattaa tehdä, kun halutaan

  • parantaa työyhteisön vuorovaikutusta
  • sitouttaa työntekijöitä organisaatioon
  • palkita yksilöitä tai tiimejä
  • saada tukea strategiseen suunnitteluun

Työtyylianalyysi voidaan toteuttaa myös erillisenä projektina. Ota yhteyttä.