7.4.2016

HENKILÖSTÖVUOKRAUS

Vuokratyöntekijä tarpeenne mukaan

Personaria on luotettava yhteistyökumppani, joka vuokraa kokeneita taloushallinnon ja kaupallisen alan osaajia määräaikaisiin tehtäviin.

Yritysjärjestelyt, uudet toimintamallit, tietojärjestelmien uudistaminen tai muuten vaan kasvava työmäärä synnyttävät organisaatioissa tilanteita, jotka edellyttävät joko lisätyövoiman tai määräaikaisten sijaisten palkkaamista.

Usein organisaation todellinen resurssitarve halutaan varmistaa, ennen kuin henkilölle voidaan taata vakituinen työpaikka. Vuokratyöntekijä on tässä tilanteessa usein sopiva ratkaisu.

Personarian tietokannassa ja verkostoissa löytyy valmiiksi laaja joukko kaupallisen alan ammattilaisia sekä esimiestason että suorittaviin tehtäviin.

Tarvittaessa laajennamme hakua eri kanavia pitkin ja etsimme tehtävään sopivan henkilön ulkopuolelta. Arvioimme vuokratyöhön ehdolla olevat henkilöt aina huolella, samaan tapaan kuin perinteisessä rekrytointiprosessissa.

Hoidamme puolestanne vuokratyöntekijän palkanmaksun ja kaikki lakisääteiset velvoitteet. Personaria laskuttaa kuukausittain toimeksiantajalta sovitun summan, joka kattaa työntekijän palkan sivukuluineen.

Mikäli tilapäinen henkilöstötarve muuttuu pysyväksi, voitte palkata vuokratyöntekijän palvelukseenne vuokra-ajan jälkeen. Työsuhteen laatua on mahdollista muuttaa tarvittaessa myös aiemmin.

Ota yhteyttä.