7.4.2016

VUOKRAJOHTAJAT

Vuokrajohtaja, Interim Management, tuo ulkopuolista näkemystä

Yritysjärjestelyt tai liiketoiminnan uudistusprosessi edellyttävät usein ulkopuolista näkemystä ja kokemusta. Maailmalla suosiotaan kasvattava vuokrajohtajien (Interim Management) palkkaaminen yleistyy myös Suomessa.

Personarian välittämät vuokrajohtajat omaavat vankan kokemuksen ja laajan tietämyksen yritysmaailmasta. He kykenevät ottamaan vetovastuun erityistilanteissa ja työskentelemään väliaikaisina johtajina sovitun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Vuokrajohtaja voi toimia osana yrityksen yleisjohtoa. Talousjohtajana hän huolehtii esimerkiksi yritysjärjestelyjen ylimenovaiheesta tai toimintamallien muutostilanteista.

Vuokrajohtajan palkkaaminen poikkeaa vastuukysymysten osalta perinteisestä henkilöstövuokrauksesta, sillä vuokrajohtaja työskentelee oman yrityksensä kautta. Personarian roolina on puolestaan toimia johdon ammattilaisten välittäjänä. Alihankkijakannastamme löytyy osaamista moneen tarpeeseen.

Sopimukset solmitaan kolmikantaisesti siten, että yrityksenne on sopimussuhteessa Personariaan, joka puolestaan solmii alihankintasopimuksen vuokrajohtajan yrityksen kanssa.

Mikäli olette kiinnostuneita palkkaamaan määräaikaisen vuokrajohtajan, autamme mielellämme valintaprosessissa.

Vuokrajohtajaksi Personarian kautta?

Vuokrajohtajuus on yhä useammalle johdon ammattilaiselle tietoinen uravalinta. Vuokrajohtajuus merkitsee mahdollisuutta työskennellä mielenkiintoisissa tehtävissä esimerkiksi vuoden kestävissä projekteissa tai miksei lyhemmänkin jakson.

Personaria tunnetaan erityisesti taloushallinnon ammattilaisten rekrytointien ja henkilövuokrauksen ammattilaisena. Tästä syystä meiltä tiedustellaan myös vuokrajohtajia erityistilanteisiin, joissa tarvitaan johtajatason osaajaa. Toimimme sekä vuokrajohtajan markkinointikanavana että toimeksiantajamme hakukanavana.

Vuokrajohtajuus edellyttää laajaa ja syvällistä kokemusta johtajana työskentelemisestä sekä laaja-alaista näkemystä liiketoiminnasta. Kokemus ei liity välttämättä ikään – vaan kykyyn toimia itsenäisesti ja vaativissa tilanteissa.

Vuokrajohtaja toimii yleensä oman yrityksen kautta, koska toimenkuvaa ja vastuualuetta ei voida määritellä kuten toimihenkilöillä.

Toimeksianto perustuu vuokrajohtajan yrityksen ja asiakasyrityksen laatimaan toimintasuunnitelmaan, mutta sopimukset solmitaan kolmikantana: Personaria solmii sopimuksen vuokrajohtajan välityksestä toimeksiantajan kanssa ja alihankintasopimuksen vuokrajohtajan yrityksen kanssa.

Vuokrajohtaja määrittelee palkkionsa projektin pituuden ja tehtävän luonteen mukaan. Toimeksiantajan vuokrahinta määräytyy vuokrajohtajan palkkion ja Personarian välityspalkkion perusteella. Ota yhteyttä.